Välj en sida

Det tar ofta mycket tid att bearbeta materialet efter inspelningar för ett poddavsnitt. Precis som för filmproduktion är redigeringen avgörande för slutresultatet. Det kan vara redigeringen som är det enskilt mest avgörande.

Lyssna flera gånger

Efter att jag har spelat in lyssnar jag på materialet flera gånger för att höra vad som är mest intressant och vad som hänger ihop med avsnittets röda tråd. Precis som med film vinner podden på att du klipper bort det som visserligen kan vara intressant, men som inte för berättelsen framåt eller kommer för långt bort från avsnittets röda tråd, alltså vad som kallas ”kill your darlings” i filmredigeringssammanhang.

Klipp bort det mesta

Ju mer du klipper bort under redigeringsarbetet, desto bättre blir ofta slutresultatet. Hur mycket eller lite du behöver klippa bord kan variera mycket. Ibland blir det många upprepningar, långa pauser och liknande under en inspelning, medan det vid andra tillfällen blir ytterst lite som behöver klipas bort. När det finns delar av inspelningarna som du själv tappar intresset för när du lyssnar på materialet bör du klippa bort dessa. Din egna känsla är ett viktigt verktyg. För att vässa strukturen i avsnittet vinner innehållet ibland på att du flyttar om i vilken ordning olika saker tas upp i avsnittet. Precis som att en tidningsrubrik fångar läsarnas intresse när det är något riktigt spännande i rubriken, kan det vara väl värt att inleda poddavsnitt med klipp som är något av det mest spännande från inspelningen. En varning är dock att om du flyttar runt delar i en intervju mycket kan det till slut bli rörigt, ofta bygger det en person berättar under en intervjua på något som personen har sagt tidigare under intervjun.

Ljudeffekter och mixning

Sådant som en passande jingel, ljudeffekter och mixning gör att poddavsnittet känns genomarbetat. Vad gäller ljudeffekter och musik har detta en stor roll i en del poddar, det kan fungera för en del reportage och ofta väldigt väl när det är en sann berättelse återberättas eller berättas med hjälp av att skådespelare läser repliker eller när det är en påhittad berättelse. Det kan göra det hela oerhört mycket mer spännande, läskigt eller roligt. Men använda ljudeffekter och musik med urskiljning, om det är en renodlad intervju blir det lätt underligt att ösa på med många ljudeffekter och mycket musik.

Text: Lars Carlén