Välj en sida

Ett välproducerat poddavsnitt kräver fler dagars arbete att skapa och sprida. Om du inte själv har arbetat med att producera och sprida poddavsnitt tidigare kommer du att bli överraskad över vilket tidskrävande arbete det är när du själv provar.

Den största risken när du startar en podd är att totalt felbedöma hur många timmar det tar att planera, läsa på, kontakta intervjuperson/intervjupersoner, spela in vid ett eller flera tillfällen, arbeta med redigering och mixning för ett enda avsnitt. När avsnittet är klart är mitt råd att du erbjuder den eller de som har intervjuats att få lyssna och godkänna avsnittet. Behandlar du dina intervjupersoner med respekt och uppskattning, kommer du få allt lättare att få allt fler intressanta personer att välja att ställa upp på att bli intervjuade av dig i din podd.

När avsnittet är färdigt kommer arbetet med att publicera avsnittet och genomföra konkreta insatser för att väcka publikens intresse för att upptäcka och lyssna på poddavsnittet. Innan jag började arbeta med att producera och sprida poddar trodde jag att ett poddavsnitt var något man får ihop och väcker stort intresse för på nolltid. Nu vet jag att det tar mycket tid. Bli inte avskräckt, det är både spännande och kan på sikt innebära stora positiva effekter att kommunicera med en podcast.

Är det en bra idé att ha som mål att publicera ett avsnitt i veckan från start?

Nej. Det finns många före detta poddare som har haft en överdriven ambitionsnivå vad gäller publiceringsfrekvens och därför lagt ner podden efter några få avsnitt när de insett att deras tid inte räcker till för att podda ofta. Visst är det en bra ambitionsnivå att publicera nya avsnitt regelbundet, men gör det hellre relativt sällan och håll ut i långa loppet, istället för att i början stressa fram nya avsnitt ofta.

Går det snabbt att nå ut till den publik du vill nå med din podd?

Nej, normalt sett tar det himla lång tid och det brukar gälla även om du får till intervjuer med extremt spännande personer och skapar ett intressant innehåll som är professionellt bearbetat. En bra liknelse är att skriva böcker. Jag har skrivit böcker som är utgivna av Liber och när jag skrev var jag övertygad om att båda böckerna skulle bli bästsäljare, för dels var jag stolt över innehållet och det var dessutom det stora, fina förlaget Liber som skulle ge ut böckerna. Hur tror ni det gick? Jo, jag har fått positiv respons av flera läsare, men några storsäljare blev inte böckerna. Den krassa verkligheten är att böcker på svenska om varumärkesuppbyggnad för det första har en liten potentiell läsarskara. Det ges det ut många böcker om marknadskommunikation både på svenska och engelska som man konkurrerar mot. Om vi drar en parallell och ser vilka poddar som människor i Sverige lyssnar på kan vi lätt konstatera att poddarna nu blir fler och fler för varje dag, både svenskspråkiga men dessutom engelskspråkiga poddar som många svenskar lyssnar på. Det finns några poddar med en bred publik och gigantiskt många poddar med en nischad publik. Det är i den matchen du ger dig in med din nystartade podd. Din podd kommer till slut att lyckas nå sin publik om du har något publiken upplever är unikt och värdefullt och om du lägger ner mycket arbeta på att skapa poddavsnitten och har en strategi och energi att göra PR för podden. Räkna med att innan publiken har hittat din podd kommer du ha funderat på att ge upp flera gånger.

Mitt råd är att starta gärna en podd och var ambitiös, men var beredd på att det kommer ta lång tid tills publiken har hittat din podcast och tills du eller företaget du arbetar för ser konkreta effekter av podcasten.

Text: Lars Carlén