Välj en sida

Jag föreläser ofta om podcast. För knappt två veckor sedan höll jag en föreläsning om podcast om ämnen som är svåra, för Krisinstitutet. Förra veckan var det dags igen och hade jag förmånen att tala för medlemmar i Unionen Egenföretagare Stockholm och då handlade föreläsningen om att starta företagspodd. På Unionen Egenföretagare fick jag frågan hur man tjänar pengar på företagspodd. En mycket relevant fråga!

Eftersom en företagspodd kan ge företaget ökade intäkter på många olika sätt, svarar jag utförligare på frågan här, än vad jag hade möjlighet till under föreläsningen.

Precis som att andra marknadsföringsinsatser kan leda till att företaget tjänar pengar, kan även företagspodden göra det. Men var beredd på att det ofta dröjer många avsnitt tills företaget märker att företagspodden ger någon som helst avkastning. Eftersom företagspoddar har olika format och görs med olika mål är det svårt att generalisera. Vad som trots allt går att se som något generellt för företagspoddarnas potential att genera intäkter är att dessa framför allt brukar fungera väl för att bygga relationer som i slutändan kan leda effekter som köp, samarbeten eller ansökningar för att arbeta på företaget.

Sju olika mål att företagspodda

En intressant företagspodd kan efter hand ge betydligt fler fördelar än vad företaget först trodde. Innan start gäller det trots detta att tänka igenom vad företaget huvudsakligen försöker uppnå med att driva podd. Målet kan exempelvis vara:

  • Behålla och fördjupa relationen till de existerande kunderna. Då fungerar podden helt enkelt som en modern kundtidning i ljud.
  • Visa hur det är att arbeta på företaget för att få människor att söka anställning där.
  • Påverka synen på varumärket och lyfta fram något varumärket inte har nått med ut ordentligt eller som en del i att ändra attityden till det.
  • Väcka intresse för evenemang som exempelvis frukostföreläsningar, kurser eller konferenser.
  • Göra att företaget bli uppmärksammat i massmedier.
  • Ökad exponeringen genom spridning och diskussion av poddavsnittet i sociala medier.
  • Få nya potentiella kunder och samarbetspartners att komma i kontakt med företaget.

Flera företag jag har talat med har gett konkreta exempel på hur deras företagspodd har lett till att företag tjänar mer pengar. Jag har till och med intervjuat personer på företag där man berättat för mig att det har inträffat att personer som blivit intervjuade i företagets podd fått ett sådant intresse och förtroende för företaget som driver företagspodden att företaget de arbetar på har blivit kunder. Även om det knappast är vanligt att en poddintervju blir till en kundrelation, tycker jag ändå att det visar vilka oerhört oväntade affärsmässiga effekter företagspoddar ger upphov till.

Text: Lars Carlén